TOẠ ĐÀM VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

TOẠ ĐÀM VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

Thứ tư, 10 tháng 7 năm 2019
10:00 – 12:00
Tại: lầu 21, toà nhà Saigon Centre Tower 2, 67 Lê lợi, Quận 1, Tp. HCM
TOẠ ĐÀM VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5
Do Đoàn Luật Sư Mỹ – David Hirson trình bày về luật di trú Mỹ và qui trình nhận thẻ xanh Mỹ.
Và Đại diện của ALC, Trung tâm Vùng trình bày về các dự án đầu tư EB-5