NHỮNG TIỂU BANG NÀO TẠI HOA KỲ CÓ MỨC THUẾ CAO/THẤP NHẤT?

Tin Tức

NHỮNG TIỂU BANG NÀO TẠI HOA KỲ CÓ MỨC THUẾ CAO/THẤP NHẤT?

Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Ba, người Mỹ sống ở các Bang Dân chủ (Bảng theo phe Đảng Dân chủ) sẽ phải trả một số mức thuế cao hơn so với các bang khác tại Hoa Kỳ trong năm nay.

Illinois đứng đầu danh sách với mức thuế địa phương và tiểu bang hiện hành là 15,01%, được áp dụng cho các hộ gia đình có thu nhập trung bình ở Hoa Kỳ (theo WalletHub). Tiếp theo đó là Connecticut, với tỷ lệ hiện hành là 14,84% và New York, với tỷ lệ hiện hành là 14,08% trên các hộ gia đình kiếm được khoảng 63.218 đô la hàng năm.

How to Conduct Federal Tax Research -

Theo WalletHub, Pennsylvania có mức thuế cao thứ tư trên toàn quốc, khoảng 13,97%, trong khi Kansas có mức thuế cao thứ năm với 13,43%.

Những người Mỹ sống ở những bang này phải trả gấp gần ba lần so với những người sống ở những bang có mức thuế trung bình thấp nhất.

Ngược lại, Alaska có mức thuế hiện hành thấp nhất là 5,84%, tiếp theo là Delaware với con số 6,25%, Montana là 7,11%, Nevada là 7,94% và Wyoming là 8,05%.

Tuy nhiên, các phân tích có lưu ý rằng: “thuế thu nhập thấp không có nghĩa là tổng thuế phải đóng của tiểu bang đó là thấp nhất”; chẳng hạn, tiểu bang Washington là một trong số ít tiểu bang không đánh thuế thu nhập đối với cư dân của mình. Nhưng những cá nhân sống trong tiểu bang vẫn phải chi khoảng 8% thu nhập hàng năm cho thuế tiêu dùng và thuế tiêu thụ đặc biệt. Tương tự, người Texas cũng không phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập nào, nhưng phải đóng khoảng 1,8% thuế bất động sản hàng năm, một trong những mức cao nhất trong cả nước. Ngược lại, người dân California chi khoảng 5% tổng thu nhập cho thuế tiêu dùng và thuế tiêu thụ đặc biệt, nhưng chỉ 0,76% cho thuế bất động sản.

How to Calculate Real Estate Property Taxes & Appeal Your Assessment

WalletHub đã tiến hành phân tích bằng cách so sánh 50 tiểu bang và Washington trên bốn lĩnh vực thuế: Bất động sản; xe cộ, thiết bị vận tải; thu nhập và thuế tiêu dùng cũng như thuế tiêu thụ đặc biệt.

Sau đây là danh sách mà WalletHub đưa ra về nghiên cứu của mình:

 1. Alaska, 5.84%
 2. Delaware, 6.25% 
 3. Montana, 7.11% 
 4. Nevada, 7.94% 
 5. Wyoming, 8.05%
 6. Florida, 8.23%
 7. Utah, 8.34% 
 8. Idaho, 8.43% 
 9. Colorado, 8.54% 
 10. Tennessee, 8.72%
 11. California, 8.96%
 12. South Carolina, 8.99%
 13. Oregon, 8.99%
 14. District of Columbia, 9.04%
 15. Alabama, 9.1% 
 16. Arizona, 9.52% 
 17. West Virginia, 9.69% 
 18. North Dakota, 10.03%
 19. New Hampshire, 10.06% 
 20. New Mexico, 10.54% 
 21. Georgia, 10.57% 
 22. North Carolina, 10.61%
 23. Louisiana, 10.63% 
 24. Hawaii, 10.66%
 25. Virginia, 10.73% 
 26. Massachusetts, 10.9%
 27. South Dakota, 11.16% 
 28. Missouri, 11.25% 
 29. Minnesota, 11.27% 
 30. Arkansas, 11.28% 
 31. Oklahoma, 11.44% 
 32. Maryland, 11.49% 
 33. Vermont, 11.62% 
 34. Indiana, 11.75% 
 35. Maine, 11.81% 
 36. Mississippi, 11.97% 
 37. Washington, 12.02% 
 38. Michigan, 12.22% 
 39. Kentucky, 12.48% 
 40. Texas, 12.79% 
 41. Rhode Island, 12.82% 
 42. New Jersey, 12.84%
 43. Ohio, 13.18% 
 44. Iowa, 13.18% 
 45. Wisconsin, 13.22% 
 46. Nebraska, 13.27% 
 47. Kansas, 13.43% 
 48. Pennsylvania, 13.97% 
 49. New York, 14.08% 
 50. Connecticut, 14.84% 
 51. Illinois, 15.01%

Tin khác

DMCA.com Protection Status