Người sở hữu Thẻ Xanh Mỹ có thể bảo lãnh những ai ?

Tin Tức

Người sở hữu Thẻ Xanh Mỹ có thể bảo lãnh những ai ?

 

Đối tượng thường trú nhân Mỹ được phép bảo lãnh:

 

 

 

1. Vợ hoặc chồng:

Trước khi nộp hồ sơ bảo lãnh, thường trú nhân Mỹ phải hoàn tất thủ tục kết hôn tại Việt Nam. Toàn bộ quy trình thực hiện bảo lãnh sẽ giống như công dân Mỹ chính thức. Sau khi có giấy chứng nhận kết hôn, nhà đầu tư sẽ nộp hồ sơ bảo lãnh vợ/chồng lên Sở Di trú Mỹ (USCIS).

Việc bảo lãnh sẽ chờ đợi dựa theo ưu tiên F2A như bản tin thị thực Mỹ mỗi tháng. Tùy theo thời điểm khác nhau mà việc USCIS chấp thuận hồ sơ sẽ khác nhau. Thông thường, thời gian chờ đợi là từ 24 - 38 tháng.
Diện F2A: Thuộc diện ưu tiên gia đình mà thường trú nhân Mỹ được phép bảo lãnh.

 

 

Hình ảnh minh họa

 

 

2. Con cái

Đối với con còn độc thân dưới 21 tuổi: Thường trú nhân Mỹ được phép bảo lãnh theo diện F2A. Thông tin về thời gian chờ sẽ được cập nhật qua bản tin thị thực Mỹ mỗi tháng. Thời gian để USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh tùy theo thời điểm. Trung bình, nhà đầu tư sẽ mất khoảng 18 tháng.

Đối với con còn độc thân trên 21 tuổi: Thường trú nhân Mỹ được phép bảo lãnh theo diện F2B. Thông tin về thời gian chờ cũng được cập nhật qua bản tin thị thực Mỹ mỗi tháng. Thời gian để USCIS chấp thuận hồ sơ bảo lãnh tùy theo thời điểm. Trung bình, nhà đầu tư sẽ mất khoảng 5 – 7 năm.

 

Đối tượng thường trú nhân Mỹ không được phép bảo lãnh:

 

Hình ảnh minh họa

 

 

1. Ba mẹ
Luật Di trú Mỹ không cho phép thường trú nhân nộp đơn bảo lãnh định cư cho ba mẹ. Nhà đầu tư phải nộp đơn xin nhập tịch và trở thành công dân chính thức. Sau khi có quốc tịch Mỹ, nhà đầu tư mới có thể tiến hành mở hồ sơ bảo lãnh cho ba mẹ.

 

2.Con cái đã có gia đình
Thường trú nhân không được phép bảo lãnh cho con đã có gia đình. Suốt thời gian làm hồ sơ bảo lãnh, con của thường trú nhân phải luôn ở tình trạng độc thân. Nếu con lập gia đình trong thời gian thường trú nhân Mỹ bảo lãnh, hồ sơ sẽ bị từ chối.

Thông tin trên sẽ giúp thường trú nhân Mỹ nắm rõ chi tiết về việc bảo lãnh người thân. Đồng thời, các gia đình Việt có thể lên kế hoạch định cư Mỹ tốt hơn.

 

 

Hình ảnh minh họa

Tin khác

DMCA.com Protection Status