Inn Inn và Suites của Marriott, NC

Dự Án

Inn Inn và Suites của Marriott, NC

Số 75 Inn Inn và Suites của Marriott, NC

 

Địa điểmMorganton, NC

Đầu tư dự án: 13,2 triệu đô la

Số tiền tài trợ: 1,5 triệu đô la

Mô tả dự án:

Dự án nằm trên một khu đất rộng 1,5 mẫu Anh trong Khu trung tâm thương mại và Trung tâm lịch sử, dễ dàng di chuyển đến các Khu trung tâm thương mại. Khách sạn được đề xuất là một cấu trúc bốn tầng với 80 phòng và tầng thượng. Do môi trường tự nhiên xung quanh nên từ tầng 3 trở đi sẽ có tầm nhìn núi 300 độ. Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2020.

Tin khác

DMCA.com Protection Status