HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5

Thứ bảy, 14 tháng 9 năm 2019
09:00 – 12:00
Tại: Lầu 8, The Reverie Saigon, 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM
HỘI THẢO VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ MỸ EB-5
Do Tiến sỹ Luật Ken Duong trình bày về luật di trú Mỹ và qui trình nhận thẻ xanh Mỹ
Và Đại diện của ALC, Trung tâm Vùng trình bày về các dự án đầu tư EB-5