ĐẠO LUẬT LIÊM CHÍNH VÀ CẢI CÁCH EB5 | ĐẠO LUẬT MỚI NĂM 2021

Tin Tức

ĐẠO LUẬT LIÊM CHÍNH VÀ CẢI CÁCH EB5 | ĐẠO LUẬT MỚI NĂM 2021

Với thông báo vào tuần trước về Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2021, các nhà đầu tư EB-5 và các nhà đầu tư EB-5 tiềm năng có lẽ đang tự hỏi đạo luật này có thể ảnh hưởng đến họ và đơn đăng ký của họ như thế nào? Theo thông tin được phát hành vào tuần trước, trọng tâm của dự luật là “cung cấp những cải cách quan trọng về tính toàn vẹn và an ninh quốc gia cho chương trình”. Mặc dù sẽ có các biện pháp giám sát và quy định mới mà các Trung tâm vùng sẽ cần tuân thủ, nhưng sẽ không có bất kỳ gánh nặng quá mức nào đặt lên các nhà đầu tư. Trên thực tế, những thay đổi mà Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2021 nhằm mục đích thực hiện sẽ khiến các nhà đầu tư tự tin hơn rằng họ có thể tin tưởng các Trung tâm vùng trong việc quản lý đúng cách các khoản đầu tư của họ.

Dưới đây là tổng quan nhanh của chúng tôi về một số thay đổi mà Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2021 sẽ thực hiện nếu được thông qua.

USCIS

1. KHAI THÁC CHƯƠNG TRÌNH EB-5

Đầu tiên và quan trọng nhất, Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 sẽ giải quyết ngày hết hạn sắp tới của chương trình EB-5. Hiện tại, chương trình sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm nay, trừ khi quốc hội quyết định hành động. Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 sẽ ngay lập tức giải quyết vấn đề này bằng cách gia hạn chương trình EB-5 đến năm 2026.

2. TĂNG TÍNH MINH BẠCH ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ

Liêm chính

Mặc dù có những lợi ích rất lớn với việc đầu tư thông qua Trung tâm vùng, một số nhà đầu tư EB-5 tiềm năng vẫn lo lắng về việc đầu tư vào một dự án mà họ không trực tiếp giám sát. Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 bao gồm những điều khoản có thể giúp giảm bớt lo lắng của các nhà đầu tư trong tương lai. Dự luật sẽ yêu cầu các Trung tâm vùng “cung cấp báo cáo hàng năm cho DHS [Bộ An ninh Nội địa] và cho các nhà đầu tư của họ tính toán vốn đầu tư và chứng nhận việc tuân thủ các yêu cầu của chương trình”. Ngoài ra, các Trung tâm vùng sẽ được yêu cầu “sử dụng một nhà quản lý quỹ hoặc thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm để ngăn chặn việc sử dụng sai quỹ của nhà đầu tư”.

3. BẢO VỆ CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Mặc dù phần lớn các Trung tâm vùng trên toàn quốc đều hoạt động một cách thiện chí và quan tâm đến lợi ích tốt nhất của các nhà đầu tư, nhưng vẫn có khả năng xảy ra gian lận. Ngoài các điều khoản quy định nhằm hạn chế sự gian lận từ các Trung tâm vùng, Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 cũng bao gồm các điều khoản để bảo toàn quyền lợi nhập cư cho các nhà đầu tư. Dự luật “cho phép các nhà đầu tư có thiện chí, những người đã bị gian lận, được tiếp tục tham gia chương trình nếu họ không liên quan đến gian lận đó và tham gia EB-5 ở trạng thái tốt nhất và đáp ứng tất cả các yêu cầu khác của chương trình.”  Ngoài ra, dự luật sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và người nộp đơn quyền yêu cầu "xem xét phúc thẩm hành chính đối với một số quyết định và xét xử của DHS."

Cụ thể, nếu nhà đầu tư EB-5 liên quan đến một Trung tâm vùng đã bị chấm dứt hoạt động, nhà đầu tư có thể bảo lưu ngày ưu tiên của họ và sẽ có 180 ngày để tìm một Trung tâm vùng mới và sẽ được phép đầu tư bổ sung, "chỉ trong phạm vi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu tạo việc làm còn lại."

Dự luật cũng “bảo vệ con cái của một số nhà đầu tư EB-5 bị quá tuổi hoặc đơn xin xóa bỏ các điều kiện bị từ chối, bằng cách quy định rằng nếu nhà đầu tư nhập cư tái kiến nghị, con trai hoặc con gái chưa lập gia đình đã đạt 21 tuổi vẫn có thể được coi là con của người bảo lãnh EB-5”.

4. THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ.

Một vấn đề khác đã gây trở ngại cho chương trình EB-5, cũng như nhập cư Hoa Kỳ nói chung, là thời gian chờ đợi kéo dài của người nộp đơn. Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 cũng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Nếu được thông qua, dự luật sẽ yêu cầu Giám đốc USCIS phải tra xét các khoản phí trong việc quản lý chương trình EB-5 trong thời hạn 1 năm. Dựa trên kết quả tra xét này, USCIS có thể phải mở rộng chi phí để xử lý đơn yêu cầu kịp thời và hiệu quả.

5. TƯƠNG LAI CỦA EB-5

Việc thông qua Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2021 thành luật sẽ là một thắng lợi lớn cho chương trình EB-5. Chỉ giải quyết thời hạn ủy quyền lại ngày 30 tháng 6 sắp tới là đủ để dự luật thu hút được sự ủng hộ rộng rãi, nhưng nó còn làm được nhiều hơn thế. Chương trình EB-5 đã là một động cơ phát triển kinh tế thành công đáng kể, mang lại hàng tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ, phần lớn trong số đó đã đi qua các Trung tâm vùng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng đó sẽ là không thể nếu không có các nhà đầu tư chọn chương trình EB-5. Đạo luật Liêm chính và Cải cách EB-5 năm 2021 đảm bảo rằng các nhà đầu tư có thể cảm thấy tự tin ở Trung tâm vùng mà họ lựa chọn, đồng thời cho phép chương trình EB-5 tiếp tục thành công trong việc cung cấp việc làm và phát triển nền kinh tế Mỹ.

Tin khác

DMCA.com Protection Status