ĐẢNG VIÊN CÓ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EB5 HAY KHÔNG?

Tin Tức

ĐẢNG VIÊN CÓ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EB5 HAY KHÔNG?

Hoa Kỳ có những quy định nghiêm ngặt về việc kết nạp những người nước ngoài có liên hệ hoặc là thành viên Đảng Cộng Sản. Người nộp đơn xin Thẻ xanh sẽ được yêu cầu khai báo bất kỳ sự liên hệ hoặc tư cách thành viên nào trong quá khứ và hiện tại với một Đảng Cộng sản. Nếu bạn là người nộp đơn EB-5 từ một trong những quốc gia này, bạn có thể không chắc chắn về cách trả lời câu hỏi này.

Việc đơn xin Thẻ xanh của bạn có bị từ chối do liên kết hoặc là thành viên Đảng Cộng sản trong quá khứ hay hiện tại hay không còn tùy thuộc vào mức độ tham gia của bạn với đảng đó.

Người nộp đơn xin nhập cư và nhập tịch vào Hoa Kỳ phải thể hiện sự ủng hộ đối với Hiến pháp Hoa Kỳ và sẵn sàng chấp nhận các nguyên tắc của Hiến pháp. Tư cách thành viên hiện tại hoặc trước đây của Đảng Cộng sản có thể cho thấy sự phản đối Hiến pháp và nói chung bất kỳ người nhập cư nào đang hoặc đã là thành viên hoặc liên kết với Đảng Cộng sản đều không được chấp nhận.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ cho phép người nộp đơn chứng minh rằng tư cách thành viên Đảng Cộng sản của họ hoặc đảng viên của họ là không tự nguyện hoặc bị hạn chế. Người nộp đơn có thể đáp ứng một ngoại lệ nếu người đó xác định rằng:

  1. Tư cách thành viên hoặc liên kết của họ là không tự nguyện;
  2. Tư cách thành viên hoặc liên kết của người đó kết thúc trước khi đủ 16 tuổi;
  3. Tư cách thành viên hoặc liên kết là cần thiết để có được việc làm, khẩu phần ăn, hoặc các nhu cầu thiết yếu khác của cuộc sống; hoặc
  4. Tư cách thành viên hoặc liên kết của người đó đã kết thúc ít nhất 2 năm trước ngày nộp đơn xin Thẻ xanh, hoặc 5 năm trước ngày nộp đơn đó, trong trường hợp một người nước ngoài có tư cách thành viên hoặc liên kết với đảng kiểm soát chính phủ của nước ngoài là một nhà nước Cộng sản, và nước ngoài không phải là mối đe dọa đối với an ninh của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã tạo ra một ngoại lệ cho các liên kết không có ý nghĩa trong Rowoldt kiện Perfetto, 355 U.S. 115 (Hoa Kỳ 1957). Đây là những hiệp hội mà người nộp đơn thể hiện sự thiếu cam kết với các niềm tin chính trị và tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Tòa án Tối cao đã nhất quán cho rằng tư cách thành viên Đảng Cộng sản không được xuất hiện nếu cá nhân đó không nhận thức được bản chất chính trị của nhóm hoặc cá nhân không có lý do chính trị để gia nhập. Ví dụ: nếu một cá nhân tham gia nhóm cộng sản chỉ để tham dự các cuộc họp hoặc sự kiện xã hội, đặc biệt là khi còn trẻ, thì việc tham gia của họ ít có khả năng được coi là có ý nghĩa hơn một người đang tích cực theo đuổi các mục tiêu của nhóm và đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Tin khác

DMCA.com Protection Status