TÔN GIÁO Ở MỸ

Tin Tức

TÔN GIÁO Ở MỸ

 

Mỹ là một trong những quốc gia có nhiều loại tôn giáo nhất thế giới. Ngoài việc có tất cả các giáo phái tôn giáo lớn trên thế giới, Mỹ thực sự còn là đất nước của những nhóm tôn giáo thiểu số. Chính vì thế, bức tranh tôn giáo nước Mỹ vô cùng phong phú và đa dạng. 

 

 

Hình ảnh minh họa.

 

 

 

 

1. Một số đặc điểm tôn giáo Mỹ hiện nay.

 

Mỹ là một trong những quốc gia có nhiều loại tôn giáo nhất thế giới.

Ngoài việc có tất cả các giáo phái tôn giáo lớn trên thế giới, Mỹ còn là đất nước của những nhóm tôn giáo thiểu số với nhiều loại quan điểm, khuynh hướng từ bảo thủ đến cấp tiến, thậm chí là cực đoan. Ở đây, người ta thấy tất cả các tôn giáo thế giới cũng như các tín ngưỡng bản địa cùng chung sống, đó là các Giáo hội Tin lành, Giáo hội Công giáo, Chính Thống giáo, Do Thái giáo, Islam giáo, Ấn Độ giáo, Sikh giáo, Phật giáo, Baha’i giáo, Đạo giáo, tôn giáo tín ngưỡng bản địa của người Indian, các tôn giáo mới.

 

 

Hình ảnh minh họa.

 

 

Sự đa dạng tôn giáo ở Mỹ là kết quả của quá trình phát triển lịch sử của đất nước này. 

Mỹ là một nước đa chủng tộc, ở đó, ngoài những người Indian (thổ dân Da đỏ), là những người di cư và hậu duệ của họ thuộc các chủng tộc, dân tộc khác nhau từ các nước châu Âu, châu Á, châu Phi. Họ là những tín đồ của các tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau và khi đến Mỹ họ mang theo cả tôn giáo, tín ngưỡng của mình. Quá trình di cư đó diễn ra trong lịch sử và cho đến ngày nay vẫn đang tiếp tục. Chính vì vậy, bức tranh tôn giáo Mỹ ngày càng trở nên đa dạng.

 

 

Hình ảnh minh họa.

 

 

Tuy số lượng các tổ chức tôn giáo rất nhiều, nhưng không có một giáo hội tôn giáo nào được thừa nhận là quốc giáo. 
Ở Mỹ có rất nhiều tổ chức tôn giáo cùng hoạt động, cạnh tranh lẫn nhau trong cuộc chiến giành đức tin của người dân Mỹ. Cùng với các giáo hội có tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu tín đồ là các tổ chức tôn giáo nhỏ lẻ tách ra rồi lại sáp nhập trong một dòng chảy liên tục. 

 

Cạnh tranh tôn giáo ở Mỹ nằm trong quy luật cạnh tranh văn hóa Mỹ. Ví dụ đầu thế kỷ XXI, trong giáo phái Công giáo của Chicago người ta đã phải đóng cửa 13 giáo xứ, 2 cơ sở truyền giáo, 6 trường công giáo, vì thiếu người và thiếu tiền.  Những tín đồ Công giáo này phải gia nhập vào các giáo phái khác, khiến cho tôn giáo ở Mỹ luôn biến động và phức tạp.

 

 

 

 

2. Xã hội hiện đại Mỹ có số người theo tôn giáo rất cao.

 

Theo các cuộc thăm dò ý kiến năm 2014; 70,8% tổng số dân Mỹ nhận họ theo Kitô giáo (trong đó: 46,7% theo Tin Lành; 20,8% theo Công giáo); 1,9% theo Do Thái giáo và 0,9% theo Hồi giáo. 

 

 

Hình ảnh minh họa.

 

 

Theo một cuộc khảo sát khác; 40% dân số Mỹ nói rằng họ tham dự các buổi lễ gần như mỗi tuần hoặc nhiều hơn, và 58% nói rằng họ cầu nguyện ít nhất mỗi tuần. 

 

Chính xã hội Mỹ với cuộc cách mạng hiện đại hóa đã sản sinh ra đội ngũ đông đảo các tín đồ tôn giáo, bổ sung cho các giáo phái của tôn giáo Mỹ.  Những năm cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI, vấn đề toàn cầu hóa cũng là nguyên nhân và tạo điều kiện cho tôn giáo Mỹ phát triển. Toàn cầu hóa là một bước ngoặt tất yếu trong sự phát triển của xã hội loài người. Tạo ra một không gian lý tưởng cho sự phát triển về mọi mặt nhất là kinh tế. Nhiều tôn giáo ra đời, nhiều tôn giáo mất đi.

 

Tin khác

DMCA.com Protection Status